Renault in Brussel

Renault in Brussel

Wettelijke bepalingen

Algemene voorwaarden verbonden aan de website van RENAULT RETAIL GROUP BELGIUM
Maatschappelijke zetel : Pleinlaan 21 – 1050 Elsene
BTW-nummer : BE 0402.667.982

1. Intellectuele eigendom

Alle productillustraties en dragers die voorkomen op deze website zijn de eigendom van Renault Retail Group Belgium. Zij mogen niet gekopieerd, afgebeeld of bewaard worden op enig andere manier of voor enig ander doel dan datgene dat voortvloeit uit de online raadpleging van de pagina’s. Het is toegelaten pagina’s van de website van Renault Retail Group af te drukken voor persoonlijk gebruik. Renault Retail Group nodigt af en toe de bezoekers van zijn website uit om screensavers, achtergronden of andere dragers te downloaden van zijn website, zonder dat dit afbreuk doet aan de hiervoor vermelde bepalingen.

2. Links naar de website van Renault Retail Group Belgium

Indien u een link naar deze website aanmaakt dan moet dat altijd gebeuren vanaf de welkomstpagina van Renault Retail Group.

3. Juistheid van de gegevens

Bepaalde details van de modellen en onderdelen die op deze website getoond worden kunnen verschillen van de realiteit. De getoonde kleuren kunnen slechts een algemeen idee geven van de werkelijkheid en hangen tevens af van de instellingen van uw scherm. De voorgestelde accessoires zijn beschikbaar mits bijbetaling, tenzij anders vermeld. De inlichtingen die op deze website voorkomen zijn gebaseerd op de recentste gegevens die beschikbaar waren op het moment dat de website online geplaatst werd. Renault Retail Group verwerpt elke aansprakelijkheid voor gebeurlijke fouten. Renault Retail Group heeft tevens het recht om op het even welk moment de prijzen te wijzigen, de bouw en uitvoering van zijn producten aan te passen en dat zonder enige verplichting met betrekking tot de wijzigingsvoorwaarden van producten die daarvoor geleverd werden. De distributeur van Renault Retail Group of eventueel de erkende hersteller zullen u op aanvraag meer inlichtingen verstrekken in dit verband.

4. Verantwoordelijkheid

Renault Retail Group is niet verantwoordelijk voor eventuele virussen die ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen op de website van Renault Retail Group kunnen voorkomen. Renault Retail Group is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites gelinkt aan de website van Renault Retail Group.

5. Gegevensbescherming

Renault Retail Group respecteert het privéleven van de bezoekers van zijn website. In de hieronder opgenomen paragrafen verduidelijken wij de manier waarop de persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden door Renault Retail Group.

5.1 Persoonsgegevens

Renault Retail Group verzamelt geen persoonlijke gegevens die niet spontaan meegedeeld worden. Als de bezoeker zich inschrijft om informatie te ontvangen langs elektronische weg, dan geeft hij Renault Retail Group automatisch de toelating om zijn persoonlijke gegevens te bewaren in een bestand van Renault Retail Group voor het automatisch beheer van het cliënteel en marktstudies. Bij elk elektronisch bericht heeft de bezoeker het recht elke toekomstige elektronische berichtgeving te weigeren.

Als de bezoeker zich inschrijft voor het ontvangen van inlichtingen via de post dan heeft hij de mogelijkheid om het gebruik van zijn persoonsgegevens te beperken tot het ingaan op zijn specifieke vraag of toe te laten deze ook te gebruiken voor toekomstige mededelingen. In dat laatste geval geeft de bezoeker Renault Retail Group de toelating om zijn persoonlijke gegevens te bewaren in een bestand van Renault Retail Group voor het automatische beheer van het cliënteel en het uitvoeren van marktstudies.

De geleverde inlichtingen kunnen doorgespeeld worden aan bedrijven die contractueel of in het kader van het bedrijfsrecht verbonden zijn met Renault Retail Group. De bezoeker heeft het recht zijn gegevens te raadplegen en aan te passen. Hij heeft eveneens het recht zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketingdoeleinden. U kunt uw verzoek om raadpleging, verbetering of schrapping van uw persoonsgegevens richten aan Renault Retail Group Belgium / Marketingdienst, Pleinlaan 21, 1050 Brussel.

5.2 Automatische registratie van niet persoonlijke identificatiegegevens

In sommige gevallen verzamelt Renault Retail Group Belgium gegevens van niet persoonlijke aard, zoals de versie van uw navigator of het exploitatiesysteem van de computer die door de bezoeker gebruikt wordt, of nog de domeinnaam van de website via dewelke de bezoeker op de website van Renault Retail Group Belgium belandde.

5.3 Gegevens die wij op de harde schrijf van uw computer kunnen plaatsen

Bij een bezoek aan zijn website kan Renault Retail Group Belgium cookies in uw systeem aanbrengen. Die gegevens laten ons toe de website nog beter aan te passen aan de verlangens en voorkeur van de bezoekers. De meeste Internetnavigatiesystemen laten u toe die cookies van uw harde schijf te wissen, cookies te weigeren of gewaarschuwd te worden voor de installatie van een cookie. Raadpleeg de instructies of de helpfunctie van uw internetnavigator voor bijkomende inlichtingen.

6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en de hierboven vermelde algemene voorwaarden. Alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn ingeval van betwistingen bevoegd.

7. Cookies

Tijdens uw bezoek aan onze site kunnen Renault Retail Group of zijn partners cookies installeren op uw computer. Een cookie is een klein bestand met gegevens die een server naar uw browser stuurt en die bewaard wordt op uw harde schijf. Over het algemeen dient een cookie om informatie te bewaren over uw bezoeken op onze site (uw taalkeuze, de pagina’s die u bezoekt, de datum en het uur, enzovoort). Met deze gegevens kunnen we inspelen op uw volgende bezoeken en de inhoud en de service van onze site beter op u afstemmen.

_icl_visitor_lang_js & _icl_current_language

Deze 2 cookies (plugin WPML — WordPress) zijn nodig voor het taalbeheer van de site.

wordpress_test_cookie

Deze cookie (WordPress) gaat na of uw browser goed geconfigureerd is om cookies te aanvaarden.

_utma, _utmc, _utmz et _utmb
Met deze cookies kunnen we het aantal paginabezoeken tellen en het verkeer op de site volgen zodat we onze site nog kunnen verbeteren. We gebruiken daarvoor een service van Google Analytics. U vindt alle details over de cookies die we voor analyse gebruiken in de rubriek “Cookies & Google Analytics” van de Google Analytics-documenten.

U kan zich natuurlijk verzetten tegen het gebruik van cookies door dit aan te geven via uw browser. U kan ook op het even welk moment individuele cookies verwijderen via de gebruiksaanwijzing van uw computer.